• بعد از ثبت رسید پرداخت مشتریان عزیز, صدور فاکتور توسط همکاران ما با توجه به هزینه ارسال انجام میشود.

  • زمان ارسال به تهران و حومه ۴۸ ساعت و به شهرستان ها ۷۲ ساعت کاری میباشد.

  • توجه:هزینه ارسال قطعات به کلیه مناطق به عهده ی مشتریان عزیز میباشد و هزینه مربوطه در فاکتور لحاظ میگردد.