مراحل ارسال دستگاه تصفیه آب و قطعات

 

ارسال دستگاه تصفیه آب به صورت رایگان میباشد.

ارسال قطعات:

  • بعد از ثبت رسید پرداخت مشتریان عزیز, صدور فاکتور توسط همکاران ما با توجه به هزینه ارسال انجام میشود.

  • زمان ارسال به تهران و حومه ۴۸ ساعت و به شهرستان ها ۷۲ ساعت کاری میباشد.

  • توجه:هزینه ارسال قطعات به کلیه مناطق به عهده ی مشتریان عزیز میباشد.